Orthopedagogen en Jeugdpsychologenpraktijk van Oene & Postma

Orthopedagogen en Jeugdpsychologenpraktijk van Oene & Postma

De Orthopedagogen- en Jeugdpsychologenpraktijk van Oene & Postma richt zich zowel op jeugdigen in de leeftijd van 2 t/m 18 jaar, als op hun opvoeders.

Wij geven kortdurende behandeling bij opvoedingsvragen, gedragsproblemen   en emotionele problemen van kinderen. Voor ouders gebeurt dit in de vorm van oplossingsgerichte oudergesprekken en psycho-educatie. Jeugdigen bieden wij individuele behandeling voor hun problematiek in de vorm van gesprekken en spel. Deze behandelingen zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie.

Wij bieden handelingsgericht psychodiagnostisch onderzoek op het gebied van leer-, gedrag en ontwikkelingsproblematiek, waarbij zowel adviezen voor de ouders en de jeugdige, als adviezen voor school worden gegeven.
Het betreft:

  • Onderzoek naar het sociaal-emotioneel functioneren en het gedrag
  • Dyslexie- en dyscalculie onderzoek
  • Problemen met de werkhouding, de concentratie of met de executieve functies
  • Intelligentiebepaling, waaronder hoogbegaafdheidsonderzoek.

Naast dit algemene aanbod bieden we de volgende gespecialiseerde trainingen aan:

  • Psychodynamische speltherapie
  • Gedragstraining voor ouders en kinderen met druk of opstandig gedrag
  • Behandeling van complexe rouw bij jeugdigen
  • 'Sterker naar de brugklas' (groepstraining eind groep 8)
  • EMDR-behandeling: voor trauma's en angsten

© 2024 Zorgpunt Bennekom  | Privacy statement